Gréckokatolícka cirkev – farnosť Ľutina

Web: https://bazilikalutina.sk/

Adresa: Gréckokatolícky farský úrad Ľutina

082 57 Ľutina

Slovensko

Tel.: +421 51 4596231

Virtuálna prehliadka

Dobudovanie turistickej infraštruktúry v areáli pútnického miesta v Ľutine

Investícia v sebe zahŕňa vybudovanie niekoľkých drobných stavieb v areáli pútnického miesta pre skvalitnenie infraštruktúry pre turistov a pútnikov: Rekonštrukcia spevnenej plochy (námestia) v areáli Baziliky minor v Ľutine, dobudovanie oddychovej zóny (zeleň, lavičky, odpadkové koše), detské ihrisko, a rekonštrukcia turistického prístrešku. Všetky tieto aktivity majú pomôcť doplniť celkovú

Detské ihrisko

Dobudovanie oddychovej zóny

Rekonštrukcia spevnenej plochy námestia

Rekonštrukcia turistického prístrešku

0000