Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) (Kláštor nájdenia svätého kríža)

Web: http://kalwaria.franciszkanie.pl/

Adresa: Kalwaria Pacławska 40

37-743 Kalwaria Pacławska

Poľsko

Tel: +48 16 671 95 44

Virtuálna prehliadka

Terénne úpravy priestoru pred kostolom, pri kláštore nájdenia Svätého kríža menších bratov konventuálov (františkánov), Kalwaria Pacławska

Investícia zahŕňa: zhotovenie plôch, chodníkov a zálivov zo žulovej kocky, vonkajšie osvetlenie, zhotovenie prvkov drobnej architektúry; lavičky, miesta oddychu s prístupom k WiFi, zelené plochy, likvidáciu bariér pre zdravotne postihnutých, inštaláciu osvetlenia a inštalácia ozvučenia. Cieľom týchto prác je zvýšenie intenzity cestovného ruchu, zvýšenie turistických a estetických hodnôt a organizácia spoločných kultúrnych a náboženských podujatí. Úprava areálu zlepší funkčnosť kláštorného objektu, umožní zdravotne postihnutým bez prekážok využívať komplex a prístup k internetu pozitívne ovplyvní publicitu realizovaného projektu.

Pred

Terenné úpravy 1. etapa

Terénne úpravy 2. etapa

0000