Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie (Rímsko-katolícka farnosť sv. Petra apoštola a sv. Jána z Dukly v Krosne)

Web: http://piotrajana.pl/

Adresa: ul. Kard. St. Wyszyńskiego 30

38-400 Krosno

Poľsko

Tel.: +48 13 432 01 80

Virtuálna prehliadka

Záhrada mariánskych tajomstiev so sv. Jánom Pavlom II – TOTUS TUUS pri kostole sv. Petra Apoštola a sv. Jána z Dukly – Pútnické centrum sv. Jána Pavla II v Krosne spolu so sociálnym zázemím pre pútnikov

Vytvorenie záhrady okolo pútnického centra, ktorú budú tvoriť rastliny vysadené na určených miestach, s umelecky zobrazenými mariánskymi tajomstvami a chodníky a spevnené plochy. Povrch vnútorného západného priestoru s fontánou a východného priestoru s cukrárňou, výstavba malého objektu s informáciami o pútnickom mieste a pútnických trasách spojených so sv. Jánom Pavlom II a s možnosťou nákupu suvenírov. Špeciálne informačné letáky určené na tlač, týkajúce sa krosnianskeho pútnického centra sv. Jána Pavla II, bude možné získať v infostánku. Budova bude vybavená aj sociálnymi zariadeniami pre pútnikov (prispôsobenými a pre zdravotne postihnutých). Prízemný objekt, nepodpivničený

Infobudova

Miesto pre tajomné zvestovanie

Záhrada mariánskych tajomstiev

0000