Rímskokatolícka cirkev – farnosť Levoča

Web: http://rkc.levoca.sk/

Adresa: Námestie Majstra Pavla 52

054 01 Levoča

Slovensko

Tel.: +421 53 45 12 347

Virtuálna prehliadka

Oddychová zóna s krížovou cestou, spevnené vjazdy k oddychovým zónam, modernizácia dámskych hygienických zariadení na Mariánskej hore – prístavba

Cieľovými skupinami využitia objektu budú kňazi, bohoslovci, členovia laického apoštolátu a veriaci, ktorí sa zúčastňujú celoročných podujatí (duchovné cvičenia, sv. omše, fatimské soboty, púte farníkov z celého Slovenska aj zahraničia, zdravotne postihnutých, detské a mládežnícke podujatia v kresťanskom duchu). Najexponovanejším obdobím návštevnosti objektu budú hlavné levočské púte.

0000