Rímskokatolícka farnosť sv. Vojtecha Gaboltov

Web: http://gaboltov.rimkat.sk/

Adresa: Gaboltov 28

086 02 Gaboltov

Slovensko

Tel.: +421 54 47 94 133

Virtuálna prehliadka

Dobudovanie areálu pútnického miesta

Investícia v sebe zahŕňa vybudovanie niekoľkých drobných stavieb v areáli pútnického miesta pre skvalitnenie infraštruktúry pre turistov a pútnikov vrátane inštalácie informačného systém areálu pre pútnikov a ozvučenia ako aj vybavenie areálu prvkami drobnej architektúry. Dobudovanie areálu pútnického miesta (vybudovanie nového hygienicko sociálneho zariadenia a zázemia pre pútnikov počas púti vrátane riešenia bezbariérového prístupu pre hendikepovaných, otvorený prístrešok pre pútnikov+ hygienické zázemie, spevnená plocha, vybudovanie dostatočného počtu miest na sedenie pre pútnikov nad hlavným vonkajším prestrešením, čiastočná rekonštrukcia chodníkov areálu, umelecké nasvietenie kalvárie nad hlavným pútnickým areálom, kde zároveň začína cesta Svetla, stavebné úpravy pri prameni Sv. Vojtecha-symbolu Mariánskych pútí, inštalácia aktívneho blezkozvodu z dôvodu bezpečnosti pútnikov na otvorenom priestore). Inštalácia informačného systém areálu pre pútnikov vrátane ozvučenia (systém ozvučenia púte a celom areáli aktívnym systémom reproduktorov, wifi spot, informačné a orientačné tabule s QR kódmi), Vybavenie areálu prvkami drobnej architektúry(pitné fontány, odpadkové koše, stojany na bicykle, exteriérový bariérový systém).

0000