Towarzystwo Jezusowe Dom Zakonny w Starej Wsi (Spoločnosť Ježišova, náboženský dom v Starej Wsi

Web: http://www.starawies.jezuici.pl

Adresa: Stara Wies 778

36-200 Brzozów

Poľsko

Tel.: +48 13 434 11 13

Virtuálna prehliadka

Revitalizácia existujúcej záhrady a okolia pútnického centra – Etapa II – v Jezuitskom kláštornom komplexe v Starej Wsi

Aktivity zahrnuté v Projekte: „Revitalizácia existujúcej záhrady a okolia pútnického centra v Starej Wsi – Etapa II ” I.1 Stavebné práce pri terénnych úpravách okolo komplexu (prechod medzi nádvorím a záhradou s toaletami a informačným stánkom, výstavba komunikačného prepojenia medzi bazilikou a záhradou a pokládka nového povrchu na chodníkoch, amfiteáter, mobilná aplikácia pre návštevu komplexu) – prechod medzi nádvorím a záhradou – Pre dobrú komunikáciu celej mariánskej púte sa okolo pútnického komplexu plánuje prechod z nádvoria pred bazilikou do biblickej záhrady nachádzajúceho sa na východnej strane baziliky.

Budova amfiteátru

Vstup do záhrady

0000