Inovačné partnerské centrum, autor na Svätomariánska púť
(toto sme nechceli)