Pútnická trasa

Prešov, 9. február – Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska zrealizovala počas jesene 2021 vyznačenie