GABOLTOV

Rímskokatolícka farnosť sv. Vojtecha.

Leto 2021.

DEŇČASGABOLTOV (Farský – zasvätený sv. Vojtechovi)
16.07.202117.07.202118.07.2021Od 17:30 do 20:00Od 16:00 do 22:00Od 08:00 do 12:00 / 10:30 TV LUXHlavná púť
01.08.2021? Celoslovenská púť rómov
22.08.2021? Púť mužov

Podrobnejší program ku každej akcii bude včas uverejnený na Web stránke http://www.gaboltov.rimkat.sk/

Alebo si naplánujte 48 hodinový pobyt na www.svatomarianskaput.sk a vydajte sa na cestu (seba)poznania.