Dobšinská ľadová jaskyňa – UNESCO

049 71 Dobšinská Ľadová Jaskyňa
N 48.86822966907712 E 20.304044767535103

Dobšinská ľadová jaskyňa sa nachádza na juhozápadnom okraji Národného parku Slovenský raj. Do jaskyne vstupujeme zo severného svahu vrchu Duča v nadmorskej výške 969 metrov. K jaskyni sa dostanete z osady Dobšinská ľadová jaskyňa v Slovenskom raji. Výstup k jaskyni od parkoviska trvá asi 25 minút, počas ktorých prekonáme prevýšenie 130 metrov.

Dobšinská ľadová jaskyňa patrí medzi najväčšie prírodné unikáty a krásy Slovenska. Čo sa hĺbky a dĺžky týka, jaskyňa patrí medzi najväčšie ľadové jaskyne na svete. Jej poloha umožňuje, aby sa v jaskyni celoročne udržiavala teplota pod bodom mrazu a práve tento faktor zohral z dlhodobého hľadiska kľúčovú úlohu pri vytvorení ľadovej výzdoby. Zaľadnenie vzniká v priestoroch, kde sa v zime hromadí klesajúci studený vzduch. Ten jaskyňu prechladzuje a udržiava teplotu pod bodom mrazu. Pre tvorenie ľadu je tiež dôležitý dostatok priesakovej vody, ktorá v jaskyni zamŕza. Celkový objem ľadu v jaskyni sa odhaduje na 110-tisíc m3.

Dobšinská ľadová jaskyňa sa spája aj so strieborným plátnom a s jednou zo slávnych filmových rozprávok Popolvár najväčší na svete. Vznikla v slovensko-nemeckej koprodukcii, v roku 1982 ju režíroval Martin Ťapák na motívy slovenskej ĺudovej rozprávky Pavla Dobšinského. Leitmotívom príbehu je, tradične, súboj lásky a dobra so zlom, ktoré na konci musí byť porazené.

Ku vchodu do jaskyne, nazvaného Ľadová diera, treba vystúpiť po serpentínovom chodníku s prevýšením 130 metrov. Dĺžka prehliadkovej trasy jaskyne je 515 metrov, pri prevýšení 43 metrov, a jej absolvovanie trvá približne polhodinu. Rozdiely teplôt medzi vonkajším prostredím a interiérom jaskyne predstavujú, najmä v lete, záťaž na ľudský organizmus. Preto je dobré si pred vstupom do jaskyne oddýchnuť, aby sa naše telo bez problémov aklimatizovalo. Teplota v zaľadnených častiach jaskyne sa totiž pohybuje v rozpätí -3,9°C až -0,2°C. V nezaľadnených častiach je o čosi teplejšie, tesne nad bodom mrazu, od 0,8°C do 3,5°C.

Do spodných častí jaskyne prvý raz prenikol kráľovský banský radca Eugen Ruffínyi v júni 1870. Už o rok neskôr ju sprístupnili verejnosti. V roku 1890 sa vo Veľkej sieni konal koncert na počesť Karola ľudovíta Habsburského.

Príroda má silnú moc a umelecké diela, ktoré vytvorila na zemi aj pod povrchom môžeme len s údivom sledovať a kochať sa nimi. Zavítaj do Dobšinskej ľadovej jaskyne, ktorá je prírodným ľadovým chrámom a objavuj čaro jej klenotov, tak ako bádatelia, ktorí ju objavili pred 150 rokmi. Jaskyňa je unikátna svojím zaľadnením, ktoré pretrváva v nadmorskej výške jaskyne iba 920 až 950 m n. m.. Nikde mimo alpskej oblasti sa v Európe nenachádza toľko ľadu s hrúbkou miestami väčšou ako 25m. Vďaka svojej jedinečnosti je preto od roku 2000 zaradená do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO. Nezabudni si na prehliadku zobrať teplé oblečenie. Skús si počas tejto podzemnej prechádzky zasnívať ako vyzeral čulý ruch v jaskyni, keď v nej bolo do roku 1946 povolené korčuľovanie pre verejnosť počas celého roka.