Gaboltov

Farnosť je hlavným pútnickým miestom Košickej arcidiecézy a spravujú ju pátri redemptoristi. Obec Gaboltov je známa ako významné pútnické miesto, kde sa koná niekoľko púti. Z nich najvýznamnejšia je púť ku Panne Márii Karmelskej, ktorá sa koná každoročne v mesiaci júl. Je to najväčšia púť v košickej arcidiecéze. Vydajte sa na cestu sebapoznania po Svätomariánskej … Čítať ďalej Gaboltov