Veľká bašta a Červená Kráľovská bašta, Bardejov

Krátky rad 3107/3107, 085 01 Bardejov
N 49.29307083795078 E 21.278533927068093

Veľká bašta je päťpodlažná bašta s polkruhovým pôdorysom. Svojou hmotnosťou presahuje cez priestor parkánu do priekopy. Zo strany od mesta bola postavená drevená ochodza, na ktorej úrovni sa zachovali kamenné konzoly. Hradobným múrom je spojená s Červenou baštou.

Červená (Kráľovská) bašta je trojpodlažná bašta s polkruhovým pôdorysom zdobená červeným kvadrovaním. Zo strany od mesta je otvorená. Posilňovala obranu Dolnej brány. Pod hornou rímsou, na vonkajšom plášti, sú zachované zvyšky erbu mesta a erbu Uhorska, ktoré dal v roku 1597 namaľovať vtedajší richtár Leonard Glatz