Regularne pielgrzymki i zajęcia w Litmanowej.

LITMANOWA

Kontakt

https://horazvir.sk/

Dyrektor Centrum Pielgrzymkowego w Litmanowej
e-mail: litmanova@grkatpo.sk
tel.: + 421 911 912 643

Aktualny program można znaleźć na stronie internetowej https://horazvir.sk/sviatky-a-pute-2020/