Chránený areál Holá Hora, Prešov

Kolmanova záhrada, 080 01 Prešov
N 48.99062272158289 E 21.225772469543834

Chránený areál Holá hora (od roku 1990) sa nachádza v intraviláne mesta Prešov. Tvorí ho Kolmanova záhrada, ktorá plní funkciu mestského parku a záhradná časť ekocentra „Holá Hora”, ktoré plní funkciu ekologickej výchovy.

Na týchto miestach boli v minulosti snahy vytvoriť genofondovú plochu na účely pestovania chránených a ohrozených druhov rastlín východoslovenského regiónu za účelom posilnenia ich populácií v prírode.

V areáli Ekocentra sa nachádza živý zookútik – akváriá, teráriá a voliery pre vtáctvo i domáce hospodárske zvieratá, ktoré slúžia taktiež na ekovýchovné účely.

Vysokú dendrologickú hodnotu má aleja stromov tvorená 48 hrabmi, 15 javormi a lipou. Z flóry tu možno nájsť rastlinné čeľade lipnicovité a plošne najrozšírenejší mätonoh trváci.