Vydaj sa na cestu sebapoznania

Obajvte miesta, ktoré dýchajú krásou. Región ktorý spája duchovný pokoj s nádhernou prírodou a históriou.


Naplánuj si výlet

Podujatia

Svätomariánska púť („Svetlo z východu“) je vlajkový projekt programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko, ktorý spája najkrajšie duchovné regiíony Slovenska.

LITMANOVÁ – LETO 2021

Pravidelné púte a aktivity v Litmanovej. LITMANOVÁ Leto 2021 DEŇ ČAS LITMANOVÁ 03.07.2021   Fatimská sobota 04.07.2021   Malá Púť 05.07.2021   Sviatok svätých apoštolov Cyrila a Metoda – učiteľov Slovanov 17.07.2021   Sviatok bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča 20.07.2021   Sviatok Svätých prorokov Eliáš 25.07.2021   Požehnanie motorových vozidiel 1., 8., 15., 22., 29.07.2021   Modlitby Rodiny […]

Zisti viac

Vydaj sa na cestu (seba)poznania.

Pozrite si bannery a galériu z aktuálne prebiehajúcej kampane „Vydaj sa na cestu (seba)poznania“, ktorá zobrazuje najkrajšie miesta v rámci regiónov Svätomariánska Púť. Organizácia Svätomariánska Púť postupne predstavuje najkrajšie miesta regiónu, ktorý spája štyri významné duchovné lokality Slovenska. Gaboltov, Levoča, Lutiňa a Litmanova. Destinácie si Vás podmaňia nielen svojou neobjavenou krásou. Región je opisovaný ako […]

Zisti viac

Medzisektorová skupina 2021

V dňoch 26. a 27.5.2021 sa v priestoroch Inovačného partnerského centra konalo v poradí druhé stretnutie Medzisektorovej skupiny projektu Svätomariánska púť („Svetlo z východu“). Skupina pozostáva z expertov pre cestovný ruch, zástupcov verejnej správy ale aj cirkví a neziskového sektora.  Cieľom tohto dvojdňového stretnutia bolo okrem iného predstaviť aktuálne pripravované produktové balíky, diskutovať o budúcom rozvoji pútnického turizmu v rámci Prešovského kraja, no […]

Zisti viac

Prezentácia projektu na Dni PSK

V utorok 23.10.2018 sa v celom Prešovskom kraji otvorili pre verejnosť brány Úradu PSK a inštitúcií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Naša kancelária nebola výnimkou a mohli ste tak vidieť prostredie, v ktorom pracujeme a zoznámiť sa s ľuďmi, ktorí stoja za týmto projektom a dozvedieť sa o ňom viac. Pre tých najzvedavejších nechýbali ani zaujímavé […]

Zisti viac

Svätomariánska púť v Španielsku

Predseda PSK Milan Majerský sa spolu s delegáciou počas pracovnej cesty do Santiaga de Compostela v Španielsku stretol so zástupcami miestnych regionálnych samospráv Galícia a Astúria, ktorým prezentovali projekt a nadviazali spoluprácu na rozvoji pútnického turizmu. Informovala o tom Lea Heilová z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov PSK. “Projekt Svätomariánska púť („Svetlo z východu“)  bol inšpirovaný […]

Zisti viac

Podkarpatské Vojvodstvo v Dukle

V lete náš projektový partner z Rzešowa zorganizoval druhé propagačné podujatie projektu Svätomariánska púť („Svetlo z východu“), ktoré sa konalo v Dukle. Na podujatí sa predstavili folklórne skupiny z Poľska aj Slovenska, návštevníci si mohli prezrieť ukážky výrobkov z keramiky a prútia, ikony, ktoré vznikli počas projektových aktivít a tiež ukážku prvej pomoci, ktorú organizovalo Stredisko zdravotníckej záchrany Podkarpackie. Hostia podujatia mali tiež […]

Zisti viac

Svätomariánsku púť predstavili aj v Prahe

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska je jedným z 13 partnerov veľkého cezhraničného projektu s názvom Svätomariánska púť – Svetlo z východu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020. Vedúcim partnerom projektu je Prešovský samosprávny kraj. Cieľom projektu je vytvorenie […]

Zisti viac

Stretnutie Medzisektorovej skupiny

Vlajkový projekt Svätomariánska púť, ktorý realizuje Prešovský samosprávny kraj (PSK) spolu s ďalšími 12 partnermi z Poľska a Slovenska naberá reálne kontúry a postupne sa blíži do finále. Začiatkom roka bola založená tzv. Medzisektorová skupina, ktorej hlavným cieľom je dlhodobo a najmä systematicky rozvíjať pútnický turizmus v našom regióne, čo podporuje aj PSK ako jednu […]

Zisti viac

Stretnutie Medzisektorovej skupiny

Vlajkový projekt Svätomariánska púť, ktorý realizuje Prešovský samosprávny kraj (PSK) spolu s ďalšími 12 partnermi z Poľska a Slovenska naberá reálne kontúry a postupne sa blíži do finále. Začiatkom roka bola založená tzv. Medzisektorová skupina, ktorej hlavným cieľom je dlhodobo a najmä systematicky rozvíjať pútnický turizmus v našom regióne, čo podporuje aj PSK ako jednu […]

Zisti viac

Galéria mariánskeho kultu

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska spoločne s Prešovským samosprávnym krajom slávnostne odhalili mobilnú galériu prezentujúcu Svätomariánsku tradíciu v Prešovskom kraji a Malopoľskom, ako i Podkarpatskom vojvodstve. Verejnosti bude prístupná do konca júla na Hlavnej ulici v Prešove pred Konkatedrálou sv. Mikuláša. Prenosnú exteriérovú inštaláciu zhotovili traja umelci z Prešova – Štefan Šoltis,  Patrik Vrábeľ a Michal Kačmár, ktorí využívajú rôzne maliarske techniky. „Vďaka technickej […]

Zisti viac