Pravoslávny kostol, Bardejov

Pod Vinbargom 1545, 085 01 Bardejov
N 49.32919892164922 E 21.268549855904887

Pravoslávny chrám v Bardejove je jedinečný tým, že sa pod jednou strechou nachádzajú hneď dva chrámy. 

Vrchný chrám je zasvätený prepodobnému Serafímovi Sarovskému, ktorého svätým ostatkom sa môžu veriaci priamo v chráme tiež pokloniť. Spodný chrám je zasvätený apoštolom rovným Cyrilovi a Metodovi.

Chrám sa začal stavať v roku 1991. Dokončený bol po 15 rokoch výstavby v roku 2006. Charakteristický je vďaka využitiu byzantského štýlu v modernejšej forme.