Svätomariánska púť vyzdvihuje kultúrne, prírodné, historické, spoločenské a duchovné hodnoty nášho regiónu. V tejto jedinečnej púti sú prepojené štyri najväčšie pútnické miesta Prešovského kraja, Levoča, Litmanová, Gaboltov, Ľutina, s napojením na pútnické miesta v priľahlej časti Poľska.

Púť je pozvaním pre jednotlivcov i skupiny, priateľov či rodiny, individuálne si zorganizovať putovanie a znovu objaviť jeho živú tradíciu, prebádať krásy nášho (k)raja, zažiť duchovné naplnenie a tiež spoznať viac seba a svoje vnútro.

Svätomariánska púť ponúka dobrodružstvo, spojenie s prírodou, hĺbku spoločenstva putujúcich, no najväčšou odmenou je práve proces vnútornej premeny spôsobenej tým, že pútnik načrie do nevyčerpateľnej studnice dedičstva duchovného bohatstva, ktoré nám tu naši predkovia zanechali.