Svätomariánska púť vyzdvihuje kultúrne, prírodné, historické, spoločenské a duchovné hodnoty nášho regiónu. V tejto jedinečnej púti sú prepojené štyri najväčšie pútnické miesta Prešovského kraja, Levoča, Litmanová, Gaboltov, Ľutina, s napojením na pútnické miesta v priľahlej časti Poľska.

Púť je pozvaním pre jednotlivcov i skupiny, priateľov či rodiny, individuálne si zorganizovať putovanie a znovu objaviť jeho živú tradíciu, prebádať krásy nášho (k)raja, zažiť duchovné naplnenie a tiež spoznať viac seba a svoje vnútro.

Svätomariánska púť ponúka dobrodružstvo, spojenie s prírodou, hĺbku spoločenstva putujúcich, no najväčšou odmenou je práve proces vnútornej premeny spôsobenej tým, že pútnik načrie do nevyčerpateľnej studnice dedičstva duchovného bohatstva, ktoré nám tu naši predkovia zanechali.

Virtuálna
PREHLIADKA

Levoča arrow

Pozrieť

Litmanová arrow

Pozrieť

Gaboltov arrow

Pozrieť

Ľutina arrow

Pozrieť