Sobór św. Aleksandra Newskiego

N 48.99002404529568 E 21.244246254201194
Sobór św. Aleksandra Newskiegoje główna świątynia katedralna Kościoła prawosławnego na Słowacji.

Zbudowano go w latach 1946-1950 ze zbiórek wiernych. Z błogosławieństwem metropolity praskiego Jelevferija został on poświęcony przez ojca archimandrytę Andreja (Kołomackiego) 11 lutego 1950 roku. Aleksandra Newskiego, bojownika o wiarę prawosławną w Świętej Rusi.

Sobór św. Aleksandra Newskiego jest zbudowany w duchu tradycji prawosławnej architektury rosyjskiej. Ozdobiony jest pięcioma cebulastymi kopułami, które nawiązują do typowej architektury dawnej carskiej Rosji.

Wnętrze katedry jest skromne, ozdobione kilkoma ikonami. To właśnie w ikonografii przedstawiony jest jeden z najstarszych rodzajów malarstwa. W kościele przechowywane są relikwie św. Aleksego Tótha, mieszkańca Kobylnicy.

Na terenie świątyni znajduje się pomnik poświęcony ofiarom głodu na Ukrainie, odsłonięty w 2006 r.
Aleksandra Newskiego w Preszowie jest obecnie centrum życia duchowego nie tylko eparchii preszowskiej, ale także całej Słowacji.

To właśnie tutaj uroczyście obchodzone są ważne wydarzenia z życia Kościoła prawosławnego na ziemiach czeskich i na Słowacji.
 
Źródło: www.presov.virtualne.sk
Zdjęcie na okładce: Jano Štovka, MQEP

Godziny otwarcia

Web :http://www.gopresov.sk/

Webová stránka bola vytvorená v spolupráci s Unceasing Solutions s.r.o.