Centrum Kultury Hornošariš

N 49.29124722703502 E 21.27538820015225
Miasto Bardejov zapewnia organizację wydarzeń kulturalnych w mieście za pośrednictwem Wydziału Kultury, który aktywnie współpracuje z innymi instytucjami kulturalnymi w mieście, w tym z Hornošarišské osvetové středisko Bardejov.

Centrum Kultury Hornošariš w Bardejowie jest regionalną instytucją kulturalną, informacyjną, doradczą i edukacyjną w zakresie działalności oświatowej. Jest to amatorskie centrum kultury i edukacji publicznej, którego celem jest tworzenie warunków do rozwoju kultury lokalnej i regionalnej, wzbudzanie zainteresowania społeczeństwa działalnością artystyczną i kulturalną, ochrona symboli kulturowych regionu oraz prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej dla obywateli wszystkich narodowości i grup wiekowych.


Centrum Kultury Hornošariš oferuje porady ekspertów i podejście metodologiczne w zakresie kultury i edukacji, przygotowuje i realizuje programy kulturalne i edukacyjne, tworzy projekty i programy we współpracy z miastem Bardejov i gminami powiatu.


Foto: Zdroj https://www.hosbardejov.sk/kontakty/informacie/
https://www.hosbardejov.sk/fotogaleria2/priestory-hos/#img-2071-jpg

Godziny otwarcia

https://hosbardejov.sk/kontakt/