Hornošariššské osvetové stredisko

N 49.29124722703502 E 21.27538820015225
Mesto Bardejov zabezpečuje organizáciu kultúrnych podujatí v meste prostredníctvom oddelenia kultúry, ktoré aktívne spolupracuje s ostatnými kultúrnymi inštitúciami v meste, medzi ktoré patrí aj Hornošariššské osvetové stredisko Bardejov.

Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove (Šariš Cultural Centre, Bardejov) je regionálnou kultúrnou, informačnou, poradenskou a vzdelávacou inštitúciou v osvetovej činnosti. Zastrešuje amatérske kultúrne a verejné vzdelávanie, ktorého cieľom je vytvoriť podmienky na rozvoj miestnych a regionálnych kultúr, vzbudiť vo verejnosti záujem o umelecké a kultúrne aktivity, zachovávať kultúrne symboly regiónu a poskytnúť kultúrne a vzdelávacie aktivity občanom všetkých národností a vekových kategórií.


Hornošarišské osvetové stredisko ponúka odborné rady a metodický prístup v kultúre a vo vzdelávaní, pripravuje a implementuje kultúrne a vzdelávacie programy, vytvára projekty a programy v spolupráci s mestom Bardejov a obcami v okrese.


Foto: Zdroj https://www.hosbardejov.sk/kontakty/informacie/
https://www.hosbardejov.sk/fotogaleria2/priestory-hos/#img-2071-jpg

Otváracie hodiny

https://hosbardejov.sk/kontakt/

Plánovač výletu

Naplánuj si výlet na 48 hodín