Greckokatolicki kościół św. Piotra i Pawła

N 49.29099641547454 E 21.27334846939678

Kościół św. Piotra i Pawła w Bardejowie został zbudowany w południowej części dawnej fosy (obecnie ulica Jiráska) w latach 1901-1902.

Kościół jest podłużny, jednonawowy, z wielobocznym prezbiterium, sklepiony sklepieniami pruskimi. Kościół ma trzy wieże, z których dwie tworzą fasadę wejściową. W lewej wieży znajdują się dwa dzwony – Mikołaj i Maria.

Wnętrze świątyni składa się z trzech części – narteksu, nawy głównej i sanktuarium. Ołtarz główny pochodzi z 1903 r., a ikonostas z 1914 r. Ołtarz boczny z obrazem Matki Bożej został zbudowany dla upamiętnienia zakończenia I wojny światowej w 1920 r. Ambona w lewej części nawy pochodzi z 1947 roku.

Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Bardejowie służy wiernym katolikom obrządku wschodniego, którzy przybyli do Bardejowa głównie z okolicznych wsi ruskich.

Źródło: www.bardejov.sk, www.visitbardejov.sk


Godziny otwarcia

Web :http://www.bardejov.sk/