Gréckokatolícky chrám sv. Petra a Pavla, Bardejov

Jiráskova 180, 085 01 Bardejov
N 49.29099641547454 E 21.27334846939678

Kostol sv. Petra a Pavla v Bardejove bol postavený v južnej časti bývalej hradobnej priekopy (dnes Jiráskova ulica) v rokoch 1901 – 1902.

Kostol má pozdĺžny jednoloďový priestor s polygonálnym presbytériom a zaklenutý je pruskými klenbami. Chrám má tri veže, pričom dve z nich tvoria vstupné priečelie. V ľavej veži sú umiestnené dva zvony – Mikuláš a Mária.

Interiér chrámu tvoria tri časti – predsieň, loď a svätyňa. Hlavný oltár je z roku 1903 a ikonostas z roku 1914. Bočný oltár s obrazom Božej Matky bol postavený na pamiatku ukončenia prvej svetovej vojny v roku 1920. Kazateľnica v ľavej časti lode pochádza z roku 1947.

Kostol sv. Petra a Pavla v Bardejove slúži pre veriacich katolíkov východného obradu, ktorí sa do Bardejova prisťahovali prevažne z okolitých rusínskych obcí.

 

 

Otváracie hodiny

Program bohoslužieb: http://www.grkatbj.sk/aktuality/liturgicky-program/