Kościół św. Mikołaja, Stara Lubowla

N 49.302486536473516 E 20.689830652204797
W centrum placu znajduje się gotycki kościół rzymskokatolicki z końca XIII wieku. Został on przebudowany w drugiej połowie XVII wieku. Wewnątrz kościoła znajduje się rzadka późnogotycka kamienna chrzcielnica z XVI wieku oraz późnogotyckie płyty nagrobne z piaskowca i czerwonego marmuru.

Główny barokowy ołtarz św. Mikołaja – biskupa z połowy XVIII w. jest ozdobiony snycerką. W centrum kolumnowej architektury znajduje się duży obraz św. Mikołaja z drugiej połowy XIX wieku. Cenne pod względem historycznym są również ołtarze boczne i rzeźba przedstawiająca Lamentację Chrystusa.
Foto Zdroj : https://www.mojakomunita.sk/image/image_gallery?uuid=23d1e59d-032d-4535-8dc7-c7cdc2917f26&groupId=29852&t=1352677522700 / https://slovakia.travel/stara-lubovna