Międzynarodowe Sympozjum Rzeźbiarskie

W miejscowości Wyżne Rużbachy odbywa się jedno z najstarszych międzynarodowych sympozjów rzeźbiarskich w Europie, a od 1997 r. jest ono narodowym zabytkiem kultury.
Obecnie w muzeum znajduje się ponad sto rzeźb z trawertynu wykonanych przez artystów z ponad czternastu krajów. Te dzieła sztuki powstawały stopniowo od 1964 roku. Miejsce to jest dostępne dla zwiedzających przez cały rok.
Źródło zdjęć: https://www.kamnavylet.sk/sk/atrakcia/medzinarodne-socharske-sympozium-vysne-ruzbachy