Spiska Jerozolima

N 49.00374707326117 E 20.73382662521021

Spiska Jerozolima to niezwykle interesujący obszar krajobrazowy Spisza, położony w miejscowości Pożity. Został zbudowany w drugiej połowie XVII w. przez jezuitów jako schronienie dla osób, które nie mogły dotrzeć do Ziemi Świętej w czasie wojen tureckich.

Poszczególne budynki tego miejsca zostały skonstruowane przez ich budowniczych tak, aby zachować proporcjonalny układ wzorowany na Jerozolimie. Jego centralnym punktem są trzy kaplice znajdujące się między Kapitularzem Spiskim a Szarą Bródką. Marcina w Spiskiej Kapitule, która jest symbolicznym miejscem Ostatniej Wieczerzy Pańskiej, jest częścią tego obszaru. Kaplica św. Rozalii symbolizuje pałac Heroda, a kaplica św. Franciszka Ksawerego – siedzibę Poncjusza Piłata.

Kaplica Świętego Krzyża, znajdująca się na Szarej Bródce, jest miejscem ukrzyżowania Jezusa Chrystusa, znanym jako Golgota. Mury Jerozolimskie są reprezentowane przez siedem małych kaplic znajdujących się na tym interesującym terenie.

KOCR

Godziny otwarcia

https://www.spisskepodhradie.sk/udalosti-v-meste/spissky-jeruzalem/