Spišský Jeruzalem

N 49.00374707326117 E 20.73382662521021

Mimoriadne zaujímavou krajinnou oblasťou Spiša je Spišský Jeruzalem, nachádzajúci sa v lokalite nazývanej Pažiť. V druhej polovici sedemnásteho storočia ho vybudovali mnísi z radu Jezuitov ako paralelu pre ľudí, ktorí sa za čias tureckých vojen nedokázali dostať do Svätej zeme.

Jednotlivé objekty tohto miesta boli postavené ich staviteľmi tak, aby zachovali proporčné rozpoloženie podľa vzoru Jeruzalema. Jeho jadrom sú tri kaplnky nachádzajúce sa medzi Spišskou Kapitulou a Sivou bradou. Súčasťou tejto oblasti je Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule, ktorá je symbolickým miestom poslednej večere Pána. Kaplnka svätej Rozálie symbolizuje Herodesov palác a Kaplnka sv. Františka Xaverského zasa sídlo Pontského Piláta.

Kaplnka sv. Kríža nachádzajúca sa na Sivej brade je miestom ukrižovania Ježiša Krista, známe ako Golgota. Hradby Jeruzalema znázorňuje sedem malých kaplniek lemujúcich túto zaujímavú oblasť.

KOCR

Otváracie hodiny

https://www.spisskepodhradie.sk/udalosti-v-meste/spissky-jeruzalem/

Plánovač výletu

Naplánuj si výlet na 48 hodín