WYRAŻ SWOJĄ OPINIĘ NA TEMAT ROZWOJU TURYSTYKI

DRODZY PIELGRZYMI, PODRÓŻNICY, PRZYJACIELE I MIESZKAŃCY POLSKO-SŁOWACKIEGO POGRANICZA!

Samorządowy Kraj Preszowski koncentruje się obecnie na przygotowaniu nowego kompleksowego projektu rozwoju turystyki pielgrzymkowej, który będzie nosić nazwę „Szlak Maryjny” i jest kontynuacją pierwotnego projektu „Szlak Maryjny – Światło ze Wschodu”.

W celu poinformowania opinii publicznej, a jednocześnie uzyskania sugestii, z których będziemy czerpać przy opracowywaniu działań tego projektu, chcielibyśmy zaprosić Państwa do aktywnego uczestnictwa w zbieraniu uwag, pytań, zaleceń, które mogłyby przyczynić się do poprawy naszych miejsc pielgrzymkowych.

Za zgodą naszych kluczowych partnerów utworzyliśmy miejsca na składanie uwag w: kancelariach parafialnych, urzędach miejskich i gminnych w: Lewoczy, Ľutinie, Gabołtowie, Litmanowej, Krośnie i Dębowcu.

W celu złożenia uwag można skorzystać z ankiety w formie elektronicznej lub papierowej /urny ankietowe/.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ WĘDRÓWKI PO MIEJSCACH PIELGRZYMEK MARYJNYCH, ścieżką, która podkreśla kulturowe, przyrodnicze, historyczne, społeczne i duchowe wartości naszego regionu, z naciskiem na tradycję maryjną. Trasa piesza obejmuje około 270 km i łączy miejsca pielgrzymkowe w: Lewoczy, Ľutinie, Gaboltowie, Litmanowej, Dębowcu i Krośnie. Trasa okrężna prowadzi istniejącymi szlakami turystycznymi przez Góry Czerchowskie, Zamagurze Spiskie, Branisko i Góry Lewockie.

Partnerzy projektu

Słowacja: Prešovský samosprávny kraj, Inovačné Partnerské Centrum, Ľutina, Levoča

Polska: Województwo Podkarpackie, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Parafia pw. św. Piotra i św. Jana z Dukli w Krośnie, Zgromadzenie Księży Misjonarzy Saletynów w Dębowcu

Główny cel projektu

Zwiększenie konkurencyjności regionu Samorządowego Kraju Preszowskiego i Województwa Podkarpackiego poprzez innowacyjne, zrównoważone i inteligentne podejście do rozwoju turystyki kulturowej i poznawczej. Dzięki tej zmianie zostaną ściślej połączone podmioty turystyczne, a współpraca między nimi będzie rozwijać się płynnie. Powstałe w ten sposób cyfrowe i praktyczne rozwiązania ułatwią aktywne wykorzystanie potencjału pogranicza polsko-słowackiego i przyciągną do regionów więcej turystów. W rezultacie nacisk zostanie położony na działania, które wykazują największy potencjał w regionach, a także mają pozytywny wpływ na tworzenie nowych innowacyjnych usług o wartości dodanej.

Najważniejsze zadania projektu

Wsparcie modernizacji i budowy infrastruktury turystycznej (w formie tworzenia kreatywnych przestrzeni jako ośrodków szkoleniowych i edukacyjnych dla zachowania lokalnych zwyczajów i tradycyjnego rzemiosła).

Rozwój transgranicznych szlaków tematycznych (zarówno w terenie, jak i cyfrowych, prowadzonych przez zabytki kultury materialnej i niematerialnej regionu pogranicza polsko-słowackiego).

Promocja polsko-słowackiego materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego (jako atrakcyjnego celu turystycznego).

O projekcie

Nazwa projektu: Szlak Maryjny II

Planowany okres realizacji projektu: 01/2024 – 12/2026

Termin składania uwag: 24.05.2023 – 10.06.2023

Interesariusze

Turyści indywidualni zainteresowani poznaniem siebie

Turyści z regionu zainteresowani wycieczką jednodniową, kilkudniową

Grupy zorganizowane zainteresowane turystyką pielgrzymkową

Rodziny z dziećmi, młodzież, seniorzy

Grupy: szkoły, wspólnoty chrześcijańskie, harcerze, turyści

Pielgrzymi z regionu, z innego regionu, z zagranicy

Pielgrzymi przyjeżdżający na pielgrzymki, przybywający poza czasem pielgrzymowania

Priorytet, cel szczegółowy w programie
Priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze. Cel szczegółowy 1. Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych.

Obszar realizacji projektu: Pogranicze polsko-słowackie

Szacunkowy budżet: 4 000 000 €

Kontakt do koordynatorów konsultacji

Pani Beata Hulinka, mail: bhulinka@rarr.rzeszow.pl, tel. 17 8676 291
Pani Elżbieta Wojnar, mail: e.wojnar@podkarpackie.pl, tel. 17 747 64 90