VYJADRI SVOJ NÁZOR K ROZVOJU TURIZMU A CESTOVNÉHO RUCHU Prešovský samosprávny kraj sa v tomto období zameriava na prípravu nového komplexného projektu rozvoja pútnického turizmu, ktorý nesie meno Svätomariánska púť II.

https://forms.office.com/e/Jna8mJi6bb

V rámci prípravy projektu pozývame verejnosť k aktívnemu participovaniu, formou zberu pripomienok, otázok, odporúčaní, ktoré by mohli prispieť k zveľadeniu našich pútnických miest.

 

 

Ďakujeme.