W dniach 26 i 27 maja 2021 r. w Centrum Partnerstwa Innowacyjnego (IPC) odbyło się drugie spotkanie Zespołu Międzysektorowego projektu Szlak Maryjny („Światło ze Wschodu”). W skład grupy wchodzą eksperci ds. turystyki, przedstawiciele administracji publicznej, a także kościołów i sektora non-profit.

Celem tego dwudniowego spotkania było m.in. zaprezentowanie obecnie przygotowanych pakietów produktów, omówienie przyszłego rozwoju turystyki pielgrzymkowej na terenie Kraju Preszowskiego, ale przede wszystkim poszukiwanie powiązań między wszystkimi podmiotami uczestniczącymi w projekcie.

Wśród uczestników byli także przedstawiciele OOCR, KOCR, przedstawiciele parafii w Gaboltovie, Ľutina Litmanová oraz partner projektu z Polski – parafia w Starej Wsi, co jest dla nas pozytywnym sygnałem, że temat ten nadal cieszy się dużym zainteresowaniem w rozwoju współpracy transgranicznej.

Ponieważ jest to jedno z ostatnich spotkań projektowych, na początku zaprezentowano projekt i jego rezultaty, nie tylko inwestycyjne, ale także promocyjne i merytoryczne. Głównym punktem imprezy była prezentacja pakietów produktów, które przygotowaliśmy zgodnie z zaleceniami studium wykonalności. „48 godzin w Litmanowej, Ľutinie, Lewoczy lub Gaboltovie”, a także wiele innych pakietów przeżyć będzie wkrótce oferowanych na stronie internetowej projektu, którego celem jest zaoferowanie pielgrzymom wszechstronnego dwudniowego doświadczenia, nie tylko o znaczeniu duchowym.

W celu zwiększenia widoczności tych produktów Samorządowy Kraj Preszowski kończy obecnie przygotowywanie szeroko zakrojonej kampanii marketingowej, która będzie prowadzona nie tylko na portalach społecznościowych, ale także w spotach telewizyjnych i radiowych, na billboardach i w tradycyjnych mediach drukowanych, tak aby opakowania produktów trafiły do każdej grupy docelowej.

Jednym z takich działań promocyjnych jest również zbliżająca się Ewangelizacyjna Podróż Pielgrzymów, która będzie tzw. próbną trasą pielgrzymkową z Ľutiny do Lewoczy i odbędzie się w tygodniu od 14 do 19 czerwca 2021 r., również w obecności prezesa Samorządowego Kraju Preszowskiego. Podczas tygodnia wędrówki uczestnicy będą zwiedzać miejsca pielgrzymkowe, zabytki kultury i historii, wezmą udział w wolontariacie, a odważniejsi będą mogli spróbować swoich sił w paralotniarstwie. Każdego dnia za pośrednictwem Facebooka będą oni prowadzili internetowy dziennik pielgrzyma, dzięki czemu będzie można na żywo śledzić ich przeżycia i wrażenia.

Projekt Szlak Maryjny („Światło ze Wschodu”) jest współfinansowany przez Komisję Europejską, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Interreg V-A, Słowacja Polska 2014-2020.