V dňoch 26. a 27.5.2021 sa v priestoroch Inovačného partnerského centra konalo v poradí druhé stretnutie Medzisektorovej skupiny projektu Svätomariánska púť („Svetlo z východu“). Skupina pozostáva z expertov pre cestovný ruch, zástupcov verejnej správy ale aj cirkví a neziskového sektora. 

Cieľom tohto dvojdňového stretnutia bolo okrem iného predstaviť aktuálne pripravované produktové balíky, diskutovať o budúcom rozvoji pútnického turizmu v rámci Prešovského kraja, no najmä hľadanie prepojení všetkých zúčastnených subjektov.

Medzi zúčastnenými boli aj zástupcovia OOCR, KOCR, zástupcovia farností Gaboltov, Ľutina Litmanová a projektový partner z Poľska – farnosti v Starej Wsi, čo je pre nás pozitívnym signálom, že o túto tému je naďalej veľký záujem aj v rámci rozvoja cezhraničnej spolupráce.

Vzhľadom na to, že ide o jedno z posledných projektových stretnutí, v úvode bol odprezentovaný projekt a jeho výstupy, a to nielen investičné, ale aj propagačné a odborné. Hlavným bodom podujatia bolo predstavenie produktových balíkov, ktoré sme pripravili v súlade s odporúčaniami štúdie realizovateľnosti. „48 hodín v Litmanovej, Ľutine, Levoči či Gaboltove“, ale aj mnoho ďalších zážitkových balíčkov bude čoskoro v ponuke na webstránke projektu, s cieľom ponúknuť pútnikom komplexný dvojdňový zážitok nielen duchovného významu.

Pre podporu vizibility týchto produktov aktuálne Prešovský samosprávny kraj finišuje s prípravou rozsiahlej marketingovej kampane, ktorú bude možno sledovať nielen na sociálnych sieťach, ale aj v TV či rádio spotoch, billboardoch a klasických printových médiách, aby si produktové balíčky našli cestu ku každej cieľovej skupine.

Jednou z týchto propagačných aktivít je aj pripravovaná Evanjelizačná cesta pútnikov, ktorá bude tzv. testovacou pútnickou trasou z Ľutiny do Levoče, a bude sa konať v týždni od 14. do 19.6.2021, aj za prítomnosti predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Počas týždňa putovania zažijú účastníci aj prehliadky pútnických miest, ale aj prehliadky kultúrno-historických pamiatok, zapoja sa do dobrovoľníckej práce, tí odvážnejší môžu vyskúšať aj paraglajding. Každý deň budú prispievať do online denníka pútnika prostredníctvom sociálnej siete Facebook, takže ich zážitky a dojmy uvidíte v priamom prenose.

Projekt Svätomariánska púť („ Svetlo z východu“) je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej komisie, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, program Interreg V-A, Slovensko Poľsko 2014-2020