Nasza drużyna również miała swoje miejsce na tegorocznej imprezie ze swoim namiotem promocyjnym ,,Szlak Maryjny”. W nim oferowaliśmy nasz szlak pielgrzymkowy, który obejmuje również Spiską Jerozolimę osadzoną w tej pieszej i rowerowej trasie.

 

Bogata historia i unikalne walory przyrodnicze miejscowości „Spiski Jeruzalem” oferują przestrzeń do modlitwy, medytacji lub podziwiania piękna przyrody. Cenną Kalwarię z XVII wieku przybliżył zwiedzającym 9. doroczny festiwal duchowo-kulturalny Dni Spiskiego Jeruzalem. Program tegorocznej imprezy był zgodny z duchem projektu papieża Franciszka „Rok Rodziny Amoris Laetitia” i poświęcił więcej miejsca działaniom o charakterze rodzinnym. I tak, w ciągu trzech dni od 27 do 29 maja 2022 roku, Kapituła Spiska, Spiskie Jeruzalem i miasto Spiskie Podhradie zaoferowały odwiedzającym szereg wydarzeń, podczas których mieli oni okazję poznać zabytki, piękno przyrody, ale także zaoferowały przestrzeń do odpoczynku, zatrzymania się, refleksji i wzmocnienia rodzinnych relacji ze sobą.

Główną część programu stanowiły wydarzenia duchowe – w piątek nabożeństwo drogi krzyżowej w pomieszczeniach Jerozolimy Spiskiej, a w sobotę pielgrzymkowa Msza św. w plenerze. Ciekawym urozmaiceniem był wieczór ewangelizacyjny z katechezą na temat Roku Rodziny oraz nocne medytacje nad tajemnicą Białej Soboty w kaplicy Świętego Krzyża w sobotę. Na część kulturalną programu złożyło się kilka ciekawych wydarzeń: koncerty muzyki organowej i gospel oraz występ chóru. Zwiedzających przyciągało malownicze przedstawienie wydarzeń pasyjnych w Ogrodzie Biskupim w Spiskiej Kapitule oraz inne ciekawe wydarzenia. Atrakcją w tym roku był sobotni koncert znanej piosenkarki gospel Simy Magushinovej. W programie znalazły się również tradycyjne i popularne wycieczki terenowe po Spiskim Jeruzalem, podczas których zwiedzający poznawali rarytasy tego miejsca pod względem historii, fauny, flory i geologii.

Program uzupełniały imprezy towarzyszące – na małych i dużych gości czekały warsztaty twórcze, podwórko harcerskie z zajęciami dla dzieci lub gra terenowa dla rodzin, wystawa w galerii miejskiej, kolejka turystyczna i inne atrakcje. Zwiedzający mogli również zobaczyć Spiską Jerozolimę z zaprzęgu konnego lub „z nieba”. W ciekawym programie znalazły się również zakotwiczone loty balonem nad obiektem. Na tym wydarzeniu znajdowało się również promocyjne stoisko informacyjne projektu Samorządowego Kraju Preszowskiego Szlak Maryjny – Światło ze Wschodu.

Spiski Jeruzalem to kalwaria znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie Kapituły Spiskiej. Powstała w latach 1666-1675 pod wpływem duchowości jezuickiej i pod kierunkiem ówczesnego prepozyta spiskiego Juraja Báršoňa (Bársony). Jest to typologicznie unikalny zabytek architektury, barokowy krajobraz sakralny, który przedstawia starożytne miasto Jerozolimę w krajobrazie za pomocą przystanków Via dolorosa. Znajdziemy tu Ostatnią Wieczerzę (Katedra św. Marcina), Pałac Heroda (Kaplica św. Rozalii), Twierdzę Antonia (Kaplica św. Franciszka Ksawerego) i Golgotę z Grobem Pańskim (Kaplica św. Krzyża na Szarym Czubie). Miejsce to jest również cenne ze względu na swoje walory przyrodnicze i jako część Trawertynów Spiskich jest chronione zarówno prawem o zabytkach, jak i prawem o ochronie przyrody.

Organizatorami całego przedsięwzięcia byli: Samorządowy Region Koszycki, Samorządowy Region Preszowski, Biskupstwo Spiskie, Miasto Spiskie Podhradie oraz Związek Gmin Spiskich – Podbranisko. Głównym koordynatorem festiwalu jest Spiskie Centrum Kultury i Biblioteka Spiska, instytucja kultury KSK”. Partnerami tegorocznej imprezy byli: Organizacja Turystyczna Regionu Koszyckiego Košice, Regionalna Organizacja Turystyczna Północno-Wschodniej Słowacji Prešov, Muzeum Ľubovnian – Zamek w Starej Ľubovnej oraz Podtatrzańskie centrum informacyjne w Popradzie.

Cieszymy się, że mogliśmy zaprezentować Wam nasz projekt Interreg i trasę pielgrzymkową Samorządowego Kraju Preszowskiego na tym „Genius Loci – Spiskim Jeruzalem” w naszym namiocie pielgrzymkowym.