Svoje miesto na tomto ročníku mal aj náš team so svojím propagačným stanom  ,,Svätomariánskej púte“.  V ňom sme Vám ponúkali našu pútnickú trasu, kde súčasťou je aj Spišský Jeruzalem zakomponovaný na tejto pešej a cyklo trase.

 

Bohatá história i jedinečné prírodné danosti lokality ,,Spišský Jeruzalem“,  ponúkajú priestor na modlitbu, meditáciu, či obdivovanie prírodných krás. Vzácnu kalváriu zo 17. storočia návštevníkom približoval 9. ročník duchovno-kultúrneho festivalu Dni Spišského Jeruzalema. Program tohto ročníka sa niesol v duchu projektu pápeža Františka „Rok Rodiny Amoris Laetitia“ a dával viac priestoru aktivitám, zameraným na rodiny. Spišská Kapitula, Spišský Jeruzalem a mesto Spišské Podhradie tak počas trojdnia 27. – 29. mája 2022,  ponúkli návštevníkom množstvo podujatí, v rámci ktorých mali možnosť spoznať historické pamiatky, prírodné krásy, ale tiež ponúkli  priestor na oddych, zastavenie, zamyslenie a utuženie vzájomných rodinných vzťahov.

Hlavnú časť programu tvorili duchovné podujatia – v piatok pobožnosť krížovej cesty v priestoroch Spišského Jeruzalema a v sobotu pútnická sv. omša rovnako pod holým nebom. Zaujímavým spestrením bol evanjelizačný večer s katechézou k Roku rodiny a nočné meditácie nad tajomstvom Bielej soboty v Kaplnke Svätého Kríža v sobotu. Kultúrnu zložku programu tvorilo niekoľko zaujímavých podujatí: koncerty organovej, či gospelovej hudby, ale aj zborové vystúpenie. Návštevníkov zaujalo scénické stvárnenie pašiových udalostí v priestoroch Biskupskej záhrady v Spišskej Kapitule a ďalšie zaujímavé podujatia. Vrcholom tohto ročníka bol sobotný koncert známej gospelovej speváčky Simy Magušinovej. V programe nechýbali tradičné a obľúbené terénne exkurzie po Spišskom Jeruzaleme, počas ktorých sa návštevníci oboznámili so vzácnosťami lokality z hľadiska histórie, fauny, flóry a geológie.

Program bol doplnený o sprievodné podujatia – malým i veľkým návštevníkom boli k dispozícii tvorivé dielne, skautský dvor s aktivitami pre deti, či terénna hra pre rodiny, výstava v mestskej galérii, turistický vláčik a ďalšie zaujímavosti. Návštevníci si mohli prezrieť Spišský Jeruzalem napríklad aj z konského povozu, či „z neba“. Súčasťou zaujímavého programu totiž boli aj kotvené lety balónom nad lokalitou. Na tomto podujatí nechýbal propagačný informačný stánok projektu Prešovského samosprávneho kraja Svätomariánska púť Svetlo z východu.

Spišský Jeruzalem je kalvária, nachádzajúca sa v bezprostrednej blízkosti Spišskej Kapituly. Vznikala v rokoch 1666 – 1675 pod vplyvom jezuitskej spirituality a pod vedením vtedajšieho spišského prepošta Juraja Báršoňa (Bársony). Ide o typologicky jedinečnú architektonickú pamiatku, barokovú sakrálnu krajinu, ktorá zobrazuje staroveké mesto Jeruzalem v krajine pomocou zastavení Via dolorosa. Nájdeme tu Poslednú večeru (Katedrála sv. Martina), Herodesov palác (Kaplnka sv. Rozálie), Pevnosť Antóniu (Kaplnka sv. Františka Xaverského) a Golgotu s Božím hrobom (Kaplnka Svätého Kríža na Sivej Brade). Lokalita je vzácna aj svojimi prírodnými danosťami a ako súčasť Spišskopodhradských travertínov je chránená pamiatkovými zákonmi i legislatívou o ochrane prírody.

Organizátormi celého projektu boli:  ,,Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Spišské biskupstvo, Mesto Spišské Podhradie a Združenie obcí Spišský hrad – Podbranisko. Hlavným koordinátorom festivalu je Spišské kultúrne centrum a knižnica Spišská Nová Ves, kultúrne zariadenie KSK“. Partnersky sa na tohtoročnom podujatí podieľali Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus, Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska Prešov, Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni a Podtatranské osvetové stredisko v Poprade.

Sme radi že sme Vám mohli na tomto: ,, Genius Loci – Spišský Jeruzalem“,  odprezentovať v našom stane Svätomariánskej púti náš Interreg projekt a pútnickú trasu Prešovského samosprávneho kraja.