Samorządowy Kraj Preszowski (Prešovský samosprávny kraj, PSK) jest aktywnie zaangażowany w projekty wspierające rozwój regionalny. Dowodem na to jest udział w projekcie flagowym Szlak Maryjny – Światło ze Wschodu, który region z powodzeniem realizuje od stycznia 2017 r. Jego celem jest m.in. uzupełnienie infrastruktury w wybranych ośrodkach pielgrzymkowych Kraju Preszowskiego, a tym samym przyczynienie się do wzrostu zainteresowania odwiedzaniem tych miejsc kultu maryjnego.

Forum eksperckie, zatytułowane Światło ze Wschodu, odbyło się 2 października 2017 r. w Partnerskim Centrum Innowacyjnym (Inovačné partnerské centrum, IPC), Hlavná 139 w Preszowie. Głównym tematem była turystyka religijna w regionie Preszowa.

Oprócz prezesa PSK Petra Chudíka, zaproszenie do udziału w panelach dyskusyjnych przyjęli czołowi przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego i greckokatolickiego na Słowacji – abp. Ján Babjak, arcybiskup i metropolita Preszowa, oraz František Dlugoš, dziekan dekanatu Lewocza, a także przedstawiciele statutowi partnerów projektu Jozef Novický, proboszcz parafii Ľutina, Rastislav Janičko, proboszcz parafii Litmanowa.

Podczas wydarzenia oficjalnie zaprezentowano również markę i logo projektu Szlak Maryjny, który jest jednym z działań miękkich IPC jako gwaranta marketingowego projektu. W Lewoczy prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę miejsca odpoczynku z drogą poprzeczną, utwardzonych wejść do miejsc odpoczynku oraz modernizację sanitariatów dla kobiet na Górze Mariańskiej.

W miejscowości Litmanowa zostanie zbudowane Centrum Pielgrzymkowo-Informacyjne. Celem tej inwestycji jest budowa dwóch budynków na terenie Centrum Pielgrzymkowo-Informacyjnego, które uzupełniają brakującą infrastrukturę turystyczną w tym miejscu pielgrzymkowym. Sam budynek Centrum Pielgrzymkowo-Informacyjnego ma dostarczać odwiedzającym informacji o regionie, a także zapewniać miejsce na różne działania towarzyszące i skromne zaplecze noclegowe dla turystów. Budowa altany z kominkiem dla pielgrzymów ma na celu dopełnienie otoczenia ośrodka i stworzenie miejsca odpoczynku dla starszych i młodszych pielgrzymów.

W Ľutinie inwestycja obejmuje budowę kilku małych budynków na terenie miejsca pielgrzymkowego w celu poprawy infrastruktury dla turystów i pielgrzymów. Przebudowa utwardzonego terenu (placu) w rejonie Bazyliki Mniejszej w Ľutinie, uzupełnienie strefy wypoczynku (zieleń, ławki, kosze na śmieci), plac zabaw dla dzieci oraz przebudowa wiaty turystycznej.

W Gaboltovie zostanie przeprowadzony szereg drobnych modyfikacji i konstrukcji. Wyremontowane zostaną sanitariaty, wiata do obsługi turystyki pielgrzymkowej, źródełko św. Vojtecha oraz ścieżki na terenie pielgrzymkowym. W planach jest budowa oświetlenia zewnętrznego i nagłośnienia, fontann do picia oraz systemu informacyjnego.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA:

Svetlo z východu v IPC (113)