III Forum Ekspertów w formie konferencji – Turystyka religijna (17.5.2018, Spišská kapitula), której efektem było podpisanie umowy między Biskupstwem Koszyckim, Spiskim i Preszowskim a Samorządowym Krajem Preszowskim. Celem porozumienia było opracowanie programu wsparcia ekonomicznego i promocyjnego oraz rozwoju idei pielgrzymowania w regionie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA: https://www.flickr.com/photos/148594926@N07/albums/72157697192112545