Na Hore Zvir, vzdialenej približne 3,5 km od obce Litmanová, v nadmorskej výške 820 m, v izbičke dreveného zrubu – majdanu, ktorý patril rodine Vasiľa Korčáka, sa od 5.8.1990 do 8.8.1995 zjavovala Panna Mária 11 ročnej Ivete Korčákovej a 13 ročnej Kataríne Česelkovej.

Riaditeľ pútnického centra v Litmanovej
e-mail: litmanova@grkatpo.sk
tel.: + 421 911 912 643

Otváracie hodiny

LITMANOVÁ 2022
Pravidelné púte a aktivity v Litmanovej.

Liturgický program na Hore Zvir 2022
01. 01. 2022 Fatimská Sobota – Sviatok Obrezanie Pána
09. 01. 2022 Malá Púť

05. 02. 2022 Fatimská Sobota
06. 02. 2022 Malá Púť

05. 03. 2022 Fatimská Sobota
06. 03. 2022 Malá Púť
25. 03. 2022 Sviatok – Zvestovanie Presvätej Bohorodičky

02. 04. 2022 Fatimská Sobota
03. 04. 2022 Malá Púť
15. 04. 2022 Veľký piatok – Krížová cesta
17. 04. 2022 Pascha

07. 05. 2022 Fatimská Sobota
08. 05. 2022 Malá Púť – Púť seminaristov

04. 06. 2022 Fatimská Sobota
05. 06. 2022 Malá Púť

02. 07. 2022 Fatimská Sobota
03. 07. 2022 Malá Púť
20. 07. 2022 Sviatok sv. proroka Eliáša
24. 07. 2022 Svätenie vozidiel

06.- 07. 08. 2022 Hlavná púť
15. 08. 2022 Sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky s uložením plaščenice do hrobu
29. 08. 2022 Sviatok Sťatie hlavy sv. proroka, predchodcu a krstiteľa Jána, (pôst zdržanlivosť od mäsa)

03. 09. 2022 Fatimská Sobota
04. 09. 2022 Sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky
14. 09. 2022 Sviatok Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža – Krížová cesta
15. 09. 2022 Sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky – Sedembolestnej

01. 10. 2022 Sviatok Ochrany Presvätej Bohorodičky
Fatimská Sobota
09. 10. 2022 Malá Púť
26.10. 2022 Sviatok Svätého veľkomučeníka Demetera myromvonného

05. 11. 2022 Fatimská Sobota
06. 11. 2022 Malá Púť
08. 11. 2022 Sviatok sv. Michala Archanjela a ďalších beztelesných mocnosti
21. 11. 2022 Sviatok Vstup našej Presvätej Bohorodičky do chrámu

03.12. 2022 Fatimská Sobota
04.12. 2022 Malá púť
06.12. 2022 Sviatok nášho otca sv. Mikuláša Divotvorcu
08.12. 2022 Počatie Presvätej Bohorodičky sv. Annou
24.12. 2022 Predvečer Kristovho Narodenia – Polnočná sv. liturgia (prísny pôst)
25.12.2022 Sviatok Kristovho Narodenia
26.12.2022 Druhý deň sviatku Kristovho Narodenia – Sviatok Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke
27.12. 2022 Tretí deň sviatku Kristovho Narodenia – Svätého apoštola a prvomučeníka Štefana
31.12. 2022 Polnočná ďakovná sv. liturgia