Kumšt, Prešov

Okružná 7708/36, 080 01 Prešov
N 49.00078895226572 E 21.23844644255804

Kus stredovekého Prešova dýcha z budovy, ktorej rôznorodé využitie ju napriek jej nenápadnosti povyšuje na jednu z najzaujímavejších budov mesta. Pôvodne jedna z bášt staršieho mestského opevnenia bola pred polovicou 15. storočia prebudovaná na vodnú vežu.

Dômyselné zariadenie Kumštu (machina hydraulica) zásobovalo vodou kamenné nádrže na Hlavnej ulici. Kumšt v Prešove fungoval takmer 500 rokov, až do výstavby mestského vodovodu začiatkom 20. storočia.

Počas tohto obdobia prešla budova mnohými rekonštrukciami a technickými zlepšeniami. Nevyhnutným stavebným opravám sa nevyhli ani obvodové múry vodnej veže a jej strecha, ktorej baroková úprava sa zachovala dodnes.

Najväčšia úprava, ktorou stavba stratila svoj pôvodný charakter, sa udiala v roku 1930, keď Kumšt získalo kuratórium Židovského múzea v Prešove. V roku 1945 boli z Kumštu všetky zbierky prevezené do Židovského múzea v Prahe. Budova Kumštu odvtedy s istými prestávkami slúžila muzeálnym účelom.

V súčasnosti je Kumšt v Prešove ako významná technická a historická pamiatka pred rekonštrukciou.