Ratusz – narodowy zabytek kultury

N 49.29276883329109 E 21.275678967607604
Ratusz w Bardejowie to gotycko-renesansowy budynek wzniesiony na środku Placu Ratuszowego w tym mieście powiatowym w Kraju Preszowskim.

Pod względem konstrukcji i znaczenia ratusz stanowił funkcjonalną i ideologiczną przeciwwagę dla kościoła parafialnego św. Egidiusza, był siedzibą rady miejskiej, ośrodkiem życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego mieszkańców miasta. Z architektonicznego punktu widzenia budynek ratusza jest ważnym przykładem przenikania renesansowych elementów artystycznych i architektonicznych do odchodzącej w przeszłość gotyckiej koncepcji architektonicznej.

Pod koniec XV wieku w Bardejowie nastąpił rozkwit życia gospodarczego i społecznego, co znalazło odzwierciedlenie także w życiu rodziny królewskiej. Ze względu na ważną pozycję miasta oraz potrzebę zapewnienia bardziej reprezentacyjnych pomieszczeń na posiedzenia rady miejskiej, należało wybudować okazały ratusz. Decyzją rady miejskiej został on wybudowany w centrum rynku.

Budowa ratusza w Bardejowie od samego początku podkreślała znaczenie tego górnosariszańskiego miasta. Ratusz był siedzibą rady miejskiej, centrum życia publicznego mieszkańców miasta. Parter budynku pełnił funkcję handlową, natomiast na pierwszym piętrze znajdowały się pomieszczenia służące potrzebom rady miejskiej i skarbu miejskiego.

Pomimo obecności pewnych późnogotyckich elementów architektonicznych, na budowę ratusza wpłynął rodzący się renesans, dlatego też bardejowski ratusz uważany jest za pierwszą świecką budowlę w tym stylu na terenie Słowacji.

Jego znaczenie z historycznego i artystycznego punktu widzenia zostało docenione przez społeczeństwo, gdy w 1985 r. został wpisany na listę narodowych zabytków kultury Słowacji. Jako zabytek o znaczeniu ponadregionalnym ratusz, wraz z innymi zabytkami historycznego centrum Bardejowa, został w 2000 roku wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Obecnie w historycznych pomieszczeniach ratusza mieszczą się sale Muzeum Szarisza, w których na stałe znajduje się ekspozycja historyczna Bardejów – Wolne Miasto Królewskie.

Godziny otwarcia

http://www.visitbardejov.sk/pamiatky/radnica

Czas:
Piątek 8:30-12:30, 13-16
Sobota 8:30-12:30, 13-16
Niedziela 8:30-12:30, 13-16
poniedziałek nieczynne
wtorek 8:30-12:30, 13-16
Środa 8:30-12:30, 13-16
Czwartek 8:30-12:30, 13-16

Webová stránka bola vytvorená v spolupráci s Unceasing Solutions s.r.o.