SNM Muzeum Spiskie Lewocza

N 49.02553378769864 E 20.587522996375192
Słowackie Muzeum Narodowe jest najważniejszą państwową instytucją gromadzącą zbiory, prowadzącą badania naukowe i działalność kulturalno-oświatową w dziedzinie muzealnictwa w Republice Słowackiej. Na podstawie badań i poszukiwań naukowych gromadzi, dokumentuje, profesjonalnie opracowuje, naukowo ocenia, chroni, udostępnia i wykorzystuje w interesie publicznym obiekty kolekcjonerskie stanowiące świadectwo rozwoju słowackiej przyrody i społeczeństwa, narodu słowackiego i wspólnot etnicznych.

Realizuje zadania związane z tworzeniem, rejestracją i ochroną zbiorów stanowiących część narodowego dziedzictwa kulturowego. W ramach działalności kulturalno-oświatowej prezentuje zbiory poprzez ekspozycje stałe i wystawy w kraju i za granicą oraz prowadzi inne formy komunikacji muzealnej. Realizuje zadania naukowo-badawcze i udostępnia ich wyniki w formie działalności wydawniczej i publikacyjnej. 

SNM pełni również funkcję ośrodka koordynującego, metodologicznego, doradczego, statystycznego, edukacyjnego i informacyjnego dla całej dziedziny muzealnictwa w Republice Słowackiej. Levoča, Spišský hrad , Žehra, Spišská kapitula – UNESCO

Godziny otwarcia

https://www.snm.sk/?spisske-muzeum-otvaracie-hodiny