Więzienie Caraffy

N 48.99716362334201 E 21.238975327215336
Więzienie Caraffy w Preszowie, po przebudowie w 2012 roku, stało się siedzibą galerii miejskiej, której celem jest stworzenie przestrzeni do spotkań ludzi, dla których twórczość jest istotną częścią życia.
Ta gotycka budowla, która wieńczy budynek dzisiejszego ratusza, otrzymała swoją nazwę podczas krwawej masakry w Preszowie w 1687 roku.

Na podstawie niesprawiedliwego procesu cesarskiego generała Antonio Caraffy z Neapolu 24 węgierskich właścicieli ziemskich i mieszczan zostało następnie w hańbie straconych na placu przez kolegium ewangelickie. W tych pomieszczeniach znajdowała się również jedna z preszowskich izb tortur, którą Caraffa urządził na potrzeby przesłuchań oskarżonych.

Nowo powstała galeria w więzieniu Caraffy ma na celu zapoznanie zwiedzających z nowymi trendami w różnych rodzajach sztuki wizualnej – od malarstwa i grafiki po fotografię, plakaty, instalacje audiowizualne, projekty oświetlenia i projekty architektoniczne. Oprócz wystaw udostępnia swoje przestrzenie na inne działania towarzyszące, takie jak wykłady, warsztaty i koncerty kameralne.

Po rekonstrukcji więzienia Carraf na zwiedzających czeka stała ekspozycja opali i koronek solvarskich, unikalnych zjawisk występujących w regionie Szarysza, którego historycznym centrum było miasto Preszów.

 
Źródło: www.pkopresov.sk,  www.gopresov.sk

Godziny otwarcia

Web :https://pkopresov.sk/caraffova-vaeznica.html