Zamek Lubowla

Zamek Lubowla został zbudowany po 1292 r. z inicjatywy króla węgierskiego Andrzeja III. W XVI wieku został przebudowany na wspaniałą renesansową twierdzę. W zamku znajdowały się polskie klejnoty koronacyjne, więziony był słynny poszukiwacz przygód Móric Beňovský, a ostatnią prywatną właścicielką zamku była hiszpańska księżniczka Izabela de Bourbon-Zámoyská. Cały teren zamku jest dostępny dla osób niewidomych i niesłyszących.

Godziny otwarcia

https://www.hradlubovna.sk/pl/info-pl/

Webová stránka bola vytvorená v spolupráci s Unceasing Solutions s.r.o.