Flagowy projekt Szlak Maryjny, realizowany przez Samorządowy Kraj Preszowski (PSK) wraz z 12 innymi partnerami z Polski i Słowacji, nabiera realnych kształtów i stopniowo zbliża się do fazy końcowej.

Na początku roku powołana została tzw. Grupa Międzysektorowa, której głównym celem jest długofalowy, a przede wszystkim systematyczny rozwój turystyki pielgrzymkowej w naszym regionie, wspierany również przez PSK jako jeden z kluczowych priorytetów rozwoju regionalnego. W skład grupy eksperckiej wchodzą przedstawiciele z dziedziny turystyki, geografii, marketingu, sfery duchowej i wreszcie znawcy idei kultu maryjnego.

Spotkanie robocze Grupy Międzysektorowej, na które zaproszono wielu innych przedstawicieli regionalnych organizacji turystycznych, Departamentu Transportu PSK, Departamentu Rozwoju Regionalnego PSK, przedstawicieli parafii Ľutina, Litmanova, Gaboltov i Levoča, przedstawicieli organizacji rowerowych, a także przedstawicieli istniejących tras pielgrzymkowych, odbyło się w dniach 12-14 lutego w Centrum Informacyjno-Doradczym w Preszowie.

Celem spotkania była analiza dotychczasowych rezultatów projektu, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania studium wykonalności jako kluczowego dokumentu, który ma zapoczątkować przyszłe inwestycje w danym regionie.

Eksperci zostali podzieleni na trzy grupy robocze: „Duchowe dziedzictwo Szlaku Maryjnego”, „Trasa – przygotowanie podróży ewangelizacyjnej pielgrzymów” oraz „Oczekiwane doświadczenia i usługi dla pielgrzymów”. W grupie Duchowe dziedzictwo uczestnicy szukali odpowiedzi na takie pytania, jak: Jakie jest duchowe przesłanie Kultu Maryjnego, jakie idee, przesłania, wartości reprezentuje, zachowuje i jak to przesłanie można łatwo wyrazić dla wierzącego, poszukującego i niewierzącego. Zastanawiano się również, jaka powinna być rola administratorów parafii w miejscach pielgrzymkowych, Kościoła i władz lokalnych oraz gdzie się one przecinają, a także jaką rolę może odegrać Droga Mariacka w nowej ewangelizacji pielgrzymów.


W grupie, która zajmowała się szlakiem, eksperci w pierwszej kolejności zajęli się zaprojektowaniem trasy testowej dla tzw. pielgrzymiej drogi ewangelizacyjnej. Będzie to rodzaj trasy pilotażowej, którą przejdzie pierwsza zorganizowana grupa pielgrzymów w tradycji maryjnej. Dyskutowano m.in. o tym, jakie parametry powinna spełniać trasa dla pielgrzyma pieszego, rowerowego i samochodowego, jakie usługi muszą być zapewnione na trasie, ale także jakich usług potrzebuje każdy rodzaj pielgrzyma (zorganizowany, pielgrzym, turysta), jacy są lokalni usługodawcy i jakie są ich potrzeby lub preferencje.

W ostatniej grupie doświadczeń pojawiło się wiele kreatywnych pomysłów na usługi dla pielgrzymów oparte na doświadczeniu, na zaangażowanie w nie miejscowej ludności, ale eksperci zgodzili się też, że istniejące usługi, a zwłaszcza ich pracownicy, wymagają jeszcze poprawy.

Wyniki prac różnych grup zostaną zebrane w jednym dokumencie i przedstawione kluczowym przedstawicielom ds. rozwoju regionalnego.