Samorządowy Kraj Preszowski na bieżąco oceniał osiągnięte rezultaty i postępy w realizacji projektu „Szlak Maryjny – Światło ze Wschodu”. Odbyło się to w dniach 7-8 czerwca podczas spotkania roboczego z udziałem przedstawicieli 13 słowackich i polskich partnerów. Ten sztandarowy projekt, mający na celu promowanie turystyki religijnej, ma zostać sfinalizowany w połowie przyszłego roku. 

„Szlak Maryjny – Światło ze Wschodu jest projektem szczególnym, ponieważ uczestniczy w nim wielu partnerów ze Słowacji i Polski. Dlatego bardzo korzystne jest, gdy wszystkie strony spotykają się, wymieniają doświadczenia i są w stanie podjąć działania niezbędne do wdrożenia i wypełnienia wszystkich wskaźników w ramach europejskich funduszy strukturalnych. Z pewnością wszystkim nam zależy na spełnieniu wszystkich wizji, które ten projekt wymieniał na początku” – powiedział na spotkaniu Milan Majerský, przewodniczący Samorządowego Kraju Preszowskiego. Dodał również, że w ramach projektu podejmowane są liczne działania, z których najbardziej oczekiwanym jest ukończenie infrastruktury w znanych miejscach pielgrzymkowych. „Będzie to widoczny i namacalny rezultat, który znacznie ułatwi i uprości pobyt gościom, pielgrzymom w ważnych miejscach związanych z kultem maryjnym po obu stronach granicy” – powiedział M. Majerski. 

Realizacja projektu została rozpoczęta przez administrację regionalną w styczniu ubiegłego roku i powinna zakończyć się w połowie 2019 roku. Obecnie kończą się przygotowania do zamówień publicznych na wybór wykonawców z partnerami inwestycyjnymi. Organizowane są również imprezy towarzyszące, które mają na celu zwiększenie widoczności projektu i jego idei. Należą do nich prelekcje i fora eksperckie. Jednym z nich było sympozjum artystyczne zorganizowane przez Samorządowy Kraj Preszowski, podczas którego artyści z kilku krajów stworzyli dzieła sztuki o tematyce pielgrzymkowej. Region pracuje obecnie nad dokumentami marketingowymi i kampanią informacyjną, aby stworzyć nowy produkt turystyki religijnej. Ciekawymi inicjatywami będą m.in. wdrożenie mappingu 3D oraz tzw. pielgrzymia podróż ewangelizacyjna.  Rozpoczęła się również promocja projektu na różnych imprezach, którą KOCR przeprowadził w ubiegłym roku, a także na międzynarodowych wystawach turystycznych w Pradze, Brnie i Bratysławie od stycznia 2018 r. Informacje o Pielgrzymce Mariackiej uzupełniane są na wystawach i imprezach o ciekawe artykuły promocyjne dla turystów – pielgrzymów, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Podczas imprez projekt jest prezentowany na osobnym stoisku Pielgrzymki Mariackiej. Obecnie organizacja pracuje również nad przygotowaniem słowackich treści do książeczki pielgrzyma, w której znajdą się miejsca kultu maryjnego po słowackiej i polskiej stronie. Z pracy KOCR zostanie również przygotowana piosenka projektowa z teledyskiem, paszportami pielgrzymów, aplikacją mobilną i przenośną galerią zewnętrzną. 

Projekt flagowy „Szlak Maryjny – Światło ze Wschodu” jest jednym z projektów złożonych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Planowany budżet projektu wynosi ponad 4 mln euro, z czego ponad 2,1 mln euro zostanie zainwestowane po stronie słowackiej. Pieniądze zostaną przeznaczone na budowę centrów pielgrzymkowych i informacyjnych, parkingów, oświetlenia, kamer bezpieczeństwa i inne prace budowlane.

Koordynatorem projektu jest Samorządowy Kraj Preszowski. Oprócz czterech parafii (Levoča, Ľutina, Gaboltov, Litmanová) po stronie słowackiej w projekcie uczestniczą Centrum Partnerstwa Innowacyjnego (Inovačné partnerské centrum, IPC) oraz Regionalna Organizacja Turystyczna Północno-Wschodniej Słowacji (Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska, KOCR). Ze strony polskiej jest on wspierany przez Województwo Podkarpackie, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz cztery parafie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA: https://www.flickr.com/photos/148594926@N07/albums/72157668345670027