Ľutina, 15 czerwca (TK KBS) W poniedziałek 14 czerwca 2021 r. z miejsca pielgrzymek maryjnych w Ľutinie dwudziestu wolontariuszy wyruszyło na próbną wersję pielgrzymki w ramach projektu Szlak Maryjny „Światło ze Wschodu”, promującego turystykę religijną. Partnerem wiodącym projektu to Samorządowy Kraj Preszowski i projekt jest realizowany w ramach programu Interreg V-A Polska-Słowacja. Uczestnikom tej podróży ewangelizacyjnej błogosławieństwa udzielili również Peter Iľko i Vasil Kindja, ojcowie duchowi tego ważnego miejsca pielgrzymkowego Kościoła greckokatolickiego na Słowacji, skąd wyruszyli wolontariusze.

Sama pielgrzymka będzie trwała sześć dni, do niedzieli 20 czerwca, i jest podzielona na sześć części tematycznych. Trasa ewangelizacyjna ma długość 75 km i prowadzi z Ľutiny przez Jakubową Wolę, Branisko, dalej przez Lačnov, Dúbravę, Spiską Kapitułę do Lewoczy na Marianską Górę. Program duchowy wolontariuszy na całej trasie obejmuje m.in. program poznawania różnych miejsc pielgrzymkowych oraz zabytków kultury i historii. W czwartek, 17 czerwca, metropolita preszowski Ján Babjak i przewodniczący kraju preszowskiego Milan Majerský dołączą do pielgrzymów w Kapitule Spiskiej.

Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w konkretnym działaniu wolontariackim w Domu Pomocy Społecznej, a bardziej odważni będą mogli spróbować swoich sił w paralotniarstwie w Spiskim Dreveníku. W piątek w katedrze św. Marcina w Spiskiej Kapitule zaplanowana jest pielgrzymkowa msza święta, którą odprawi bp. Ján Kuboš, administrator diecezji spiskiej. W ramach całego projektu na portalu społecznościowym zamieszczane są wpisy z „dziennika pielgrzyma”. Doświadczenia z tej podróży ewangelizacyjnej są na bieżąco publikowane, a wszyscy zainteresowani tym projektem mogą zapoznać się z nimi TUTAJ

Podróż ewangelizacyjna pielgrzymów jest kolejnym działaniem PSK w ramach projektu Szlak Maryjny („Światło ze Wschodu”). Łączy on najważniejsze maryjne miejsca pielgrzymkowe na granicy polsko-słowackiej, a jednocześnie wspiera rozwój dziedzictwa kulturowego i duchowego w regionie.

ŹRÓDŁO: TK KBS poinformovał Radoslav Babjarčík

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210615025&fbclid=IwAR2sgCCWFkY7jXpfwUcgTGe_JhTpor56f2u1dNAWKK4kvf1-bEbAak4TLCI