Dyskusje 27.3.-28.3.2019 – organizacja dwóch Dyskusji Marynistycznych u partnerów inwestycyjnych projektu w Polsce (Dębowiec, Kalwaria pacławska). Celem tych rozmów było zwiększenie widoczności miejsc pielgrzymkowych.