Besedy 27.3-28.3. 2019 – organizácia dvoch mariánskych besied u investičných partnerov projektu v Poľsku. (Debowiec, Kalwaria paclawska). Cieľom týchto besied bolo posilnenie vizibility pútnických miest.