Regionalna Organizacja Turystyczna Północno-Wschodniej Słowacji (KOCR Severovýchod Slovenska) wraz z Samorządowym Krajem Preszowskim otworzyła mobilną galerię prezentującą tradycje maryjne w Kraju Preszowskim i Małopolsce, a także w województwie podkarpackim. Będzie on dostępny dla zwiedzających do końca lipca na głównej ulicy Preszowa przed Konkatedrą św. Mikołaja.

Przenośna instalacja plenerowa została wykonana przez trzech artystów z Preszowa – Štefana Šoltisa, Patrika Vrábeľa i Michala Kačmára, którzy posługują się różnymi technikami malarskimi. „Dzięki technicznej i wizualnej bliskości naszych technik malarskich udało nam się sprawić, że poszczególne obrazy tworzą spójną, estetycznie czystą i logicznie powiązaną interesującą całość. Każdy z artystów wybrał przedstawienia, które są bliskie jego technicznym możliwościom artystycznym, ale które na powierzchni wystawy pojawiają się jako jedna całość” – wyjaśnia Michal Kačmár.

W galerii znajdują się kościoły i miejsca pielgrzymkowe w ich naturalnym środowisku, mapa z drogami łączącymi te cele turystyki religijnej, tłumy pielgrzymów, wizerunki modlących się ludzi, św. Jan Paweł II, Matka Boska, abstrakcyjne przedstawienia modlitwy i miłości. Wystawa prezentuje w sumie dziesięć miejsc pielgrzymkowych, sześć po stronie słowackiej i cztery po stronie polskiej (Lewocza, Litmanowa, Ľutina, Gaboltov, Hraničné, Krásny Brod, Dębowiec, Stara Wieś, Kalwaria Pacławska i Krosno).

„Galeria przedstawiająca głęboką tradycję turystyki pielgrzymkowej w dwóch krajach jest zbudowana z metalowej konstrukcji, na której można zainstalować do 27 paneli z obrazami za pomocą patentu. Wysokość galerii wynosi 2 m, długość 10 m, a szerokość 2 m. W sumie zajmuje ona powierzchnię mniejszą niż 60 m2– wyjaśnia Martin Janoško, dyrektor wykonawczy KOCR Severovýchod Slovenska.

Mobilna galeria jest częścią międzynarodowego projektu w ramach programu Interreg V-A Polska-Słowacja pod nazwą Szlak Maryjny („Światło ze Wschodu”). Jego celem jest stworzenie unikalnego produktu turystycznego – turystyki pielgrzymkowej, która połączy miejsca pielgrzymkowe na granicy polsko-słowackiej. Projekt jest realizowany wspólnie przez 13 instytucji, w tym gminy, organizacje i parafie, w tym KOCR Severovýchod Slovenska. Samorządowy Kraj Preszowski jest partnerem wiodącym w projekcie.

„Ten flagowy projekt PSK jest wyjątkowy i odzwierciedla rosnący trend w turystyce pielgrzymkowej. Nasze działania mają na celu ożywienie turystyki na tym obszarze, który ma nie tylko tradycję, ale także ogromny potencjał w regionie przygranicznym. Rozwijamy więc infrastrukturę mariańskich miejsc pielgrzymkowych i łączymy je z innymi nieodkrytymi zakątkami regionu preszowskiego, aby zaoferować turystom i pielgrzymom znacznie więcej – przeżycia, poznanie regionu i zabytków w okolicy, a ponadto duchowe odrodzenie, a może nawet refleksję. Ta galeria plenerowa również w niekonwencjonalny sposób przedstawia tradycyjny temat w języku wizualnym i wierzę, że ma szansę spodobać się szerokiej publiczności.” – powiedział Milan Majerský, prezes Kraju Preszowskiego, podczas otwarcia galerii.

Sama koncepcja projektu opiera się na liście pasterskim „Światło ze Wschodu”, w którym Jan Paweł II rzadko wprowadza rozróżnienie między katolickim i niekatolickim chrześcijańskim Wschodem, podkreślając, że łączy je jedno i to samo wspólne dziedzictwo, ta sama wspólna tradycja – liturgiczna, duchowa, prawna, dyscyplinarna i teologiczna.

W ramach projektu przeprowadzono już kilka działań. W czterech miejscach pielgrzymkowych w Lewoczy, Litmanowej, Łutinie i Gaboltovie zbudowano infrastrukturę w postaci oświetlenia, nagłośnienia, ławek i altan, w które zainwestowano ponad 830 000 euro. Ukończono już studium wykonalności, w którym określono kilka potencjalnych produktów turystycznych na Szlaku Maryjnym, które powinny zostać wdrożone w najbliższych miesiącach.