Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska spoločne s Prešovským samosprávnym krajom slávnostne odhalili mobilnú galériu prezentujúcu Svätomariánsku tradíciu v Prešovskom kraji a Malopoľskom, ako i Podkarpatskom vojvodstve. Verejnosti bude prístupná do konca júla na Hlavnej ulici v Prešove pred Konkatedrálou sv. Mikuláša.

Prenosnú exteriérovú inštaláciu zhotovili traja umelci z Prešova – Štefan Šoltis,  Patrik Vrábeľ a Michal Kačmár, ktorí využívajú rôzne maliarske techniky. „Vďaka technickej a vizuálnej blízkosti našich maliarskych postupov sme docielili, aby sa jednotlivé maľby spojili do uceleného, esteticky čistého a logicky prepojeného zaujímavého celku. Každý z autorov si vybral vyobrazenia, ktoré sú blízke jeho technickým výtvarným možnostiam, avšak na výstavnej ploche vyznievajú ako jeden celok,“vysvetľuje Michal Kačmár.

Súčasťou galérie sú kostoly a pútnické miesta v ich prírodnom prostredí, mapa s cestami spájajúcimi tieto ciele náboženského turizmu, davy pútnikov, zobrazenia modliacich sa ľudí, sv. Ján Pavol II., Panna Mária, abstraktné zobrazenia modlitieb a lásky. Výstava prezentuje celkovo desať pútnických miest, šesť na slovenskej a štyri na poľskej strane (Levoča, Litmanová, Ľutina, Gaboltov, Hraničné, Krásny Brod, Dębowiec, Stara Wieś, Kalwaria Pacławska a Krosno).

„Táto galéria zobrazujúca hlbokú tradíciu pútnického turizmu v dvoch krajinách je zostavená z kovovej konštrukcie, na ktorú je možné patentovým zasunutím inštalovať až 27 panelov s maľbami. Výška galérie je 2 m, dĺžka 10 a šírka 2 m. Celkovo zaberá plochu o veľkosti necelých 60 m2,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska, Martin Janoško.

Mobilná galéria je súčasťou medzinárodného projektu programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko s názvom Svätomariánska púť („Svetlo z východu“). Jeho cieľom je vytvoriť unikátny produkt cestovného ruchu – pútnického turizmu, ktorý prepojí pútnické miesta na slovensko-poľskom pohraničí. Projekt je spoločne realizovaný 13 inštitúciami, medzi ktoré patria samosprávy, organizácie aj farnosti vrátane KOCR. Prešovský samosprávny kraj zastupuje v projekte pozíciu vedúceho partnera.

„Tento vlajkový projekt PSK je výnimočný a reflektuje na stále stúpajúci trend v pútnickom turizme. Naše aktivity majú ambíciu naštartovať cestovný ruch práve v tejto oblasti, ktorá má na pohraničí  nielen tradíciu, ale aj obrovský potenciál.  Rozvíjame preto infraštruktúru  mariánskych pútnických miest a  prepájame ich s ďalšími neobjavenými zákutiami Prešovského kraja, aby sme turistom a pútnikom ponúkli  oveľa viac – zážitky, spoznávanie regiónu a pamätihodností v okolí a navyše aj duchovné pookriatie, možno aj zamyslenie. Aj táto galéria pod holým nebom prezentuje vizuálnym jazykom v netradičnom prevedení tradičnú tému, verím, že má šancu osloviť široké publikum,“ uviedol pri samotnom odhalení galérie predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Samotný koncept projektu sa opiera o pastiersky list „Svetlo z východu”, v ktorom Ján Pavol II. málokedy rozlišuje katolícky a nekatolícky kresťanský Východ, čím zdôrazňuje, že majú jedno a to isté spoločné dedičstvo, tú istú spoločnú tradíciu – liturgickú, spirituálnu, právno-disciplinárnu i teologickú.

V rámci projektu sa zrealizovalo už niekoľko aktivít. Vybudovaná bola infraštruktúra v podobe osvetlenia, ozvučenia, lavičiek, altánkov na štyroch  pútnických miestach v Levoči, Litmanovej, Ľutine a Gaboltove, kde bolo preinvestovaných vyše 830 000 eur. Dokončená je už štúdia realizovateľnosti s definovaním viacerých potenciálnych produktov cestovného ruchu na Svätomariánskej trase, ktoré by mali byť implementované  v najbližších mesiacoch.