Flagowy projekt Samorządowego Kraju Preszowskiego, Szlak Maryjny („Światło ze Wschodu”), po czterech i trzech czwartych roku dobiega końca.

Konferencja zamykająca była transmitowana 28.9.2021 r. bezpośrednio z siedziby Samorządowego Kraju Preszowskiego, partnera wiodącego projektu, gdzie osobiście obecni byli najważniejsi goście wydarzenia. Czterogodzinny program rozpoczęły przemówienia prezesa PSK, przedstawicieli Kościoła oraz konsula honorowego RP w Preszowie.

Konferencję zakończyły słowa dyrektora IPC, Mgr. Jozef Šimko, który podziękował wszystkim uczestnikom i partnerom projektu oraz wyraził przekonanie, że turystyka pielgrzymkowa na Słowacji, a zwłaszcza w regionie Preszowa, ma ogromny potencjał. Zaapelował zatem o współpracę w celu zapewnienia dalszego rozwoju tych ważnych miejsc, a także ogólnego rozwoju turystyki pielgrzymkowej w regionie.