Vlajkový projekt Prešovského samosprávneho kraja Svätomariánska púť (“Svetlo z východu”) sa po štyroch a trištvrte rokoch úspešne dostáva do svojho konca.

Záverečná konferencia sa vysielala 28.9.2021 priamo z priestorov Prešovského samosprávneho kraja, lead partnera projektu, kde sa osobne nachádzali najvýznamnejší hostia podujatia. Štvorhodinový program otvorili svojimi príhovormi predseda PSK, zástupcovia cirkvi a honorárny konzul Poľskej republiky v Prešove.

Konferenciu ukončil svojimi slovami Mgr. Jozef Šimko, ktorý poďakoval všetkým účastníkom a partnerom projektu a vyslovil presvedčenie, že pútnický turizmus na Slovensku a najmä v Prešovskom kraji má veľký potenciál. Vyzval preto na spoluprácu, ktorá zabezpečí ďalší rozvoj týchto významných miest ako aj celkový rozvoj pútnického turizmu v regióne.