Diabelska Skała – Chmeľnica

N 49°17'42.31" E 20°43'53.38"

Skalna Igła, czyli Diabelska Skała. Ta naturalna formacja od niepamiętnych czasów przyciąga przechodniów swoim niezwykłym kształtem i z pewnością pochodzeniem. Jest jak olbrzym siedzący w korycie Popradu na granicy Chmeľnicy, około dwa i pół kilometra od wioski.

Dwunastometrowy skalny „olbrzym” to legenda, z którą wiąże się opowieść o szlachcicu Krištofie Ľubovenskym, budowniczym zamku w Starej Lubovni, który zaprzedał duszę diabłu chcącemu przeszkodzić mu w budowie twierdzy. Kiedy praca się powiodła, a Lubowelski pożałował swojej obietnicy, postanowił żyć w pokorze i pokucie w pobliskim klasztorze. Diabeł jednak rozgniewał się, bo poczuł się oszukany, i chwycił największy kamień, jaki miał pod ręką, z zamiarem zniszczenia nowo wybudowanego zamku.

Jednak z klasztoru odezwał się dzwon i diabeł przestraszył się, a zarazem pozbawił mocy, w wyniku czego kamień wypadł mu z rąk i znalazł się w miejscu, w którym leży do dziś. Stąd nazwa: Diabelska Skała.
Webová stránka bola vytvorená v spolupráci s Unceasing Solutions s.r.o.